Tisztelt Látogató!
  2009 és 2013 között kerestem fel a Tiszazug kunhalmait. Nem sikerült szép, látványos képeket készítenem. Illyés Gyula sokat idézett versében a mi katedrálisainknak nevezi a kunhalmokat, de "vakondok-túrásoknak" is, és sajnos ez áll közelebb a valósághoz.Nehezen tudtam eldönteni, érdemes-e megmutatnom a betárcsázott tarlót egy térdig érő halommal.
Nagy munkával elkészült az országos kunhalom-nyilvántartás, a kunhalmokat törvények védik. Mivel a halmokat az emberi gondatlanság és ostobaság mellett elsősorban a földművelés veszélyezteti, megóvásuk határozott feltétele a gazdák uniós támogatásának. És ez így nagyon helyes. De: aMePAR(mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) kunhalom-nyilvántartásában csak 6 tiszazugi kunhalom szerepel, legalább 20 kimaradt.
Ez a szerencsétlen, felemás szabályozás ad okot a fotók közlésére, hiszen a halmok a kutatók archívumain kívül nincsenek dokumentálva, és éveken belül nagy részük eltűnhet! A túlélésre kiválasztott szerencsések mellett vannak még értékes halmok; például a szelevényi Kun-halom, vagy a csépai Öt-halom miért nem érdemli meg a védelmet? A kunhalom fogalmának részletes, tudományos igényű szöveges bemutatását a linkek között megtalálják, én nem ismétlem ezeket. A Tiszazug kunhalmait Tóth Csaba írta le. Tőle kaptam meg koordinátáikat is, hálás köszönet érte. Az Ő munkáit ajánlom elsősorban figyelmükbe. 26 kunhalmot regisztrált, én 33-34 helyszínt mutatok be. A II. katonai felmérésben fellehető halmokat, (helyüket) és 1-2 izgalmas egyéb helyszínt is megpróbáltam felkeresni. Az általam bejárt terület határai: nyugaton a Tisza, délkeleten a Hármas-Körös, északon a Martfű-Mezőtúr közötti kövesút, keleten a Nagykunsági-főcsatorna.
A kunhalmok jelentőségét geomorfológiai, növénytani, tájképi, régészeti, néprajzi értékeik adják.
A Tiszazug kunhalmai valamennyien veszélyeztetettek.

Köszönöm megtisztelő figyelmét!


Budapest, 2014 március 31.

Varró Csaba

Tájékoztató a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai közül a tájképi elemek megőrzésének kritériumáról
2013-04-30 10:46
Kunhalmok megőrzése:
Figyelem! 2013-ban a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) rögzített, tehát a megőrzendő kunhalmok köre bővült.
Az újonnan a MePAR-ba került kunhalmok listája az alábbi az alábbi linkre kattintva megtekinthető:

A kunhalmok a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján természetvédelmi oltalom alatt állnak. Ezek a szigetek, kulturális értékük mellett hasznos és védett fajok számára jelentenek élőhelyet. Az MVH az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapján a MePAR-ban rögzített, tájképileg is jelentős (kiemelkedő) halmok megőrzését ellenőrzi. Ezen kunhalmok a MePAR böngészőben ( www.mepar.hu), valamint méretarányos jelöléssel az Egységes Kérelem beadó felületén is megtalálhatók.
A halmok listája az alábbi linkre kattintva megtekinthető:
A kunhalom területe a mezőgazdasági tábla részét képezi, így az Egységes Kérelem keretében igényelhető kifizetések körében támogatható.
A környező kultúrá(k)tól függetlenül csak gyepesítéshez kapcsolódó talajmunka végezhető rajtuk.
Területükön be kell tartani a HMKÁ előírásait (gyommentes állapotot kell biztosítani, meg kell akadályozni a fás szárú növények terjedését; tilos az égetés, túllegeltetés, gépi taposás stb.).
A fentiek értelmében nem elvárás a gyepesítés, vagy a már a halmon található fák irtása.
Az előírások betartásáért azon ügyfelek felelnek, akiknek tábláján a kunhalom a fizikai valóságban elhelyezkedik. Vitás esetben földhivatali bejegyzés alapján dönt az ellenőr.
A kunhalmok jellemzően kör alakúak. Ettől kis számban, műtárgyak (pl.: szilárd burkolatú utak) metszése, vagy a körtől jelentősen különböző alakzat esetén tér el a lehatárolt rész.
A táblázat oszlopai tartalmazzák:
A blokkazonosítókat, melyeket érinti az egyes kunhalmok területe.
A blokkok elhelyezkedését település szerint.
A kunhalmok azonosítására szolgáló négyjegyű számsort.
A kunhalmok középpontját jelölő, EOV szerinti X és Y koordinátákat.
A kunhalom elfogadott sugarát, körhöz nem hasonlító alakzat esetén a poligon megnevezést.
A kunhalomnak a nevezett blokkban elhelyezkedő területrészét.
Annak jelölését, ha a kunhalom 2013-ban került be a MePAR-ba.